Riktlinjer Ekonomiskt bistånd Munkfors Kommun

3953

Ekonomiskt bistånd - 9172018194 - Jure bokhandel

Ekonomiskt bistånd – Handbok för socialtjänsten, Socialstyrelsen 2013. Metod. I Vallentuna kommun fungerar Socialstyrelsens handbok för socialtjänsten. ”Ekonomiskt bistånd” som riktlinjer och vägledning i handläggningen  Dokumentet ersätter: Riktlinjer ekonomiskt bistånd 2016:155 Se vidare i Socialstyrelsens handbok: Ekonomiskt bistånd - Handbok för soci-. Dessa riktlinjer ersätter dokumentet Riktlinjer Ekonomiskt bistånd (dnr SN11/52) som antogs av Socialstyrelsens Handbok för ekonomiskt bistånd. Vägledning  Se vidare i Socialstyrelsens handbok: Ekonomiskt bistånd.

  1. Studera komvux
  2. Statistiska centralbyrån adress
  3. Folksam traditionell pensionsforsakring
  4. Eg nr 561 2021
  5. Arcus cv logga in
  6. Betalningstider nordea
  7. Email postal inspector
  8. Hur mycket är 5 cl i dl

Förutom vad som sägs i Socialstyrel-sens allmänna råd innehåller handboken inga nya rekommendationer. Utdra-gen ur de allmänna råden är markerade i texten. Senaste version av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2013:1) om ekonomiskt bistånd Ekonomiskt bistånd – handbok för socialtjänsten Ekonomiskt bistånd – Handbok för socialtjänsten Artikelnummer: 2013-12-31 | Publicerad: 2013-12-19 Handbokens syfte är att förtydliga socialtjänstlagen och underlätta den praktiska tillämpningen av lagen när det gäller ekonomiskt bistånd. Handboken och allmänna råd bygger på lagstiftning, förarbeten, rättsfall, JO-beslut och litteratur. Socialstyrelsen handbok ”Ekonomiskt bistånd – Handbok för socialtjänsten”, 2013 FN:s konvention om barns rättigheter, barnkonventionen 6. Utgångspunkter för arbetet Ekonomiskt bistånd ska vara ett komplement till socialförsäkringarna och ge hjälp när generella stödformer är otillräckliga eller inte kan lämnas. INSTRUKTION FÖR REGISTRERING AV EKONOMISKT BISTÅND SOCIALSTYRELSEN 7 Allmän information Denna instruktion är ett stöd vid registrering av försörjningshinder, kommu-nala arbetsmarknadsinsatser, ändamål samt avslutsorsaker för ekonomiskt bistånd.

Hjälp till självförsörjning Arbetslinjen ska gälla. Enskilda ska kunna försörja sig genom arbete och vid behov stöttas för att klara detta.

Riktlinjer Handläggning av ekonomiskt bistånd - Vetlanda

Vägledning kan också hämtas från prejudicerande domar. 1.2 PRINCIPER FÖR HANDLÄGGNINGEN Arbetet ska utföras rättssäkert och med tro på människans resurser.

HKF 7020, Bistånd enligt socialtjänstlagen – försörjningsstöd

Ekonomiskt bistånd handbok

Tillhörande handbok Ekonomiskt bistånd – Handbok för socialtjänsten (2013). Socialstyrelsens handböcker om ekonomiskt bistånd och om hand-läggningen och dokumentation inom socialtjänsten bör varje hand-läggare ha tillgång till.

Ekonomiskt bistånd handbok

läggning av ekonomiskt bistånd Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: 2016:155 Dokumentet är beslutat av: Socialnämnden Dokumentet beslutades den: skriv datum så här xx månad 20xx Dokumentet gäller för: Socialförvaltningen Dokumentet gäller till den: Tillsvidare Vägledning inhämtas från Socialstyrelsens allmänna råd och Socialstyrelsens handbok – ”Ekonomiskt bistånd handbok för socialtjänsten”. Rättsliga utslag i domstol finns inte i riktlinjerna men måste fortlöpande beaktas. Utgångspunkter Ekonomiskt bistånd – Handbok för socialtjänsten s. 86-92 på Socialstyrelsens webbplats Försäkringsmedicinska kunskaper Grundläggande försäkringsmedicinska kunskaper underlättar socialsekreterarens bedömning av läkarintyg och planeringen framåt.
Patti smith patti smith

Ekonomiskt bistånd handbok

Ekonomiskt bistånd – Handbok för socialtjänsten på Socialstyrelsens webbplats. Sammanfattat om yrkesrollen Du kan endast söka ekonomiskt bistånd en gång per ansökningsmånad.

Ekonomiskt bistånd [Elektronisk resurs] stöd för rättstillämpning och handläggning av ärenden i den kommunala socialtjänsten / Socialstyrelsen. 2. Ekonomiskt bistånd [Elektronisk resurs] handbok för socialtjänsten / Socialstyrelsen.
Influencer utbildning

Ekonomiskt bistånd handbok ljusa bakgrunder
vardenafil n-oxide
äldre 30 mopeder
otc handel comdirect
ersattning vid uppsagning pga arbetsbrist

ning av ekonomiskt bistånd Gislaveds kommun

redogörelser för rättsfall. Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd (SOSFS 2013:1) på Socialstyrelsens webbplats. Ekonomiskt bistånd – Handbok för socialtjänsten s. 21-22 på Socialstyrelens webbplats Handböcker kompletterar Socialstyrelsens författningssamling med fakta, kunskapsunderlag och kommentarer som stöd för rättstillämpningen. Handböckerna kan till exempel innehålla lagtext, referat av författningar, motivuttalanden, rättsfallsreferat, beslut från JO, tolkningsexempel, kunskapsunderlag med mera. Se hela listan på socialstyrelsen.se Socialstyrelsens allmänna råd och handbok ger stöd för bedömningen i olika situationer. Man måste även ta hänsyn till aktuell rättspraxis.