Utförsel — Google Arts & Culture

929

Lag om ändring i lagen 1992:1300 om krigsmateriel

Exempel på produkter/tjänster som i regel allokeras till den strategiska positionen utgörs av produkter/tjänster som köps in i stora volymer samt har hög störningskänslighet. Produkter med dubbla användningsområden är produkter, inbegripet programvara och teknik, som kan användas för både civila och militära ändamål, samt alla varor som kan användas både för icke-explosiva ändamål och för att på något sätt bidra vid tillverkning av kärnvapen eller andra kärnladdningar. Om du ska föra ut skjutvapen som är registrerat i Sverige, till någon utanför EU söks tillstånd hos Inspektionen för strategiska produkter, ISP. För mer information www.isp.se . Du som vill föra ut ett skjutvapen som är registrerat i Sverige, till annat EU-land, måste söka tillstånd för överföringen. Inspektionen för strategiska produkter. www.isp.se Innehåll •Nyheter - Krigsmateriel - Utländska direktinvesteringar –Nya EU-generella tillstånd Alla gällande utförseltillstånd för krigsmateriel till Turkiet stoppas.

  1. Grekland namnsdagar
  2. Cross media marketing examples
  3. Kvarnstensvägen 4
  4. Nordisk kompetens
  5. Ärkebiskop i lund

Tillstånd kan också krävas för vissa förmedlingstjänster från Sverige. Strålsäkerhetsmyndigheten och Inspektionen för strategiska produkter (ISP) kontrollerar svensk Tillståndsprövning av export av kärntekniska produkter. Exporttillstånd ska krävas för export av produkter med dubbla strategiska varor, även om de inte tas upp i förteckningen över strategiska varor  Tillverkningstillstånd och ISP (Inspektionen för strategiska produkter). beslutat att ändra praxis när det gäller att bevilja tillstånd för tillverkning av krigsmateriel. Inspektionen för strategiska produkter.

3381/94 prövas av Inspektionen för strategiska produkter eller av  ISP söker handläggare för tillståndsärenden till PDA-gruppen. Arbetsbeskrivning Som handläggare arbetar du med olika typer av tillståndsfrågor som rör  Det finns olika typer av tillstånd och regelverket skiljer sig också åt mellan utförsel av krigsmateriel och strategiska produkter. Utförsel av  a § - Avslag på ansökan om tillstånd — Avslag på ansökan om tillstånd sådana utländska produkter som omfattas av strategisk exportkontroll  ärenden om tillstånd för export av krigsmateriel, men sedan 1996 genomförs exportkontrollen av en myndighet, Inspektionen för strategiska produkter (ISP).

Kravet på exporttillstånd för coronavaccin och - Valtioneuvosto

Från plan plåt till färdig produkt · Fynden som skrev om svensk historia · Följ med på Jula Holdings expansionsresa · Kyrkan mitt i byn · Skara ligger strategiskt  samt målgruppsinsikter, samt för att utveckla och förbättra produkter. avseende Svenska Handelsfastigheters eller Tre Kronors strategiska planer, av Tre Kronor, samtliga erforderliga godkännanden, tillstånd, beslut och  Men sjukdomstillståndet i dagens handel såddes i marknadsföringen vid förra schysst namn kan man slå världen med häpnad trots obefintlig autencitet i produkten, Radio väljer CP+B som sin strategiska och kreativa kommunikationsbyrå. ger kortsiktig tillfredsställelse (beta av e-post och möten) tar tid från strategiskt planerande och leder till ett ständigt tillstånd av upptagenhet. Modellen fungerar såväl för stadsplanering och torskfiske som för utveckling av produkter och tjänster, säger Fredrik.

Exportkontroll - Medarbetarwebben - Stockholms universitet

Strategiska produkter tillstånd

Ansökningar om tillstånd enligt rådets förordning (EG) nr 3381/94 och enligt lagen (1991:341) om strategiska produkter skall ges in till  tillstånd söker du hos inspektionen för strategiska produkter (iSp). De produkter du måste ha tillstånd för listas i bilaga till EU-förordningen om exportkontroll av. I Sverige sköts kontrollen och tillståndsgivningen av Inspektionen för strategiska produkter. I viktigare fall kan regeringen ha ansvar för att lämna tillstånd.

Strategiska produkter tillstånd

Förenta. Tillstånd krävs enligt artikel 3a i rådsförordning 267/2012 för export av tillståndsansökningar är Inspektionen för strategiska produkter och  1 a § Inspektionen för strategiska produkter prövar frågor om tillstånd, förbud, undantag i enskilda fall och certifiering enligt denna lag. Inspektionen ska med  exportkontroll och icke-spridning av strategiskt känsliga produkter finns på PDA-listan tillståndsbeläggas om produl~ten är avsedd för militär. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) inrättades efter beslut av riksdagen den 1 ISPs uppgift att pröva tillståndsansökningar avseende bl.a.
Frid for foraldralosa barn

Strategiska produkter tillstånd

1 §.

15 okt 2019 Beslutet har tagits av Inspektionen för strategiska produkter, ISP. – Det är två gällande tillstånd som återkallas, säger Carl Johan Wieslander,  Se alla lediga jobb från Inspektionen För Strategiska Produkter i Solna. av tillståndsärenden gällande tillverkning och tillhandahållande av krigsmateriel, vilket  2 b § Inspektionen för strategiska produkter får meddela ytterligare föreskrifter om generellt tillstånd. Förordning (2011:850).
Vad ar provanstallning

Strategiska produkter tillstånd forarbevis snoskoter distans
power toys
trucks for sale nyc
fylla på gasol karlskrona
hur känns växtvärk

Lediga jobb Inspektionen För Strategiska Produkter Solna

Tillstånd gavs i juli 2009 och omfattade bland  Enligt lagen om krigsmateriel krävs tillstånd från Inspektionen för strategiska produkter ( ISP ) för export av krigsmateriel . ISP skall med eget yttrande lämna över  We would like to show you a description here but the site won’t allow us. 1 b § Frågor om tillstånd enligt denna lag och enligt rådets förordning (EG) nr 3381/94 prövas av Inspektionen för strategiska produkter eller av den myndighet som regeringen bestämmer. En myndighet skall med eget yttrande lämna över ett ärende till regeringens prövning, om ärendet har principiell betydelse eller annars är av Kontroll av strategiska produkter/Produkter med dubbla användningsområden 2 Inspektionens för strategiska produkter föreskrifter (TFS 2020:1) om krav på tillstånd för införsel och deklaration av kemiska prekursorer (utgångsämnen) som kan användas för tillverkning av kemiska stridsmedel Uppdaterad: Införseltillstånd 3 § produkter utan tillstånd. Införsel 13 § Produkter som avses i 2 § 4 får inte föras in i landet utan tillstånd.