Kemikalieförteckning för år: Verksamhet: Sida nr: De ämnen

8713

Hantering och förvaring av kemikalier - Uppsala kommun

Nordens största databas med säkerhetsdatablad och skyddsblad. Få ett meddelande när dina  Kemikalieförteckning. Anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter ska ha en kemikalieförteckning. En kemikalieförteckning är en lista över verksamhetens  Min kemikalieförteckning. VERKSAMHETENS NAMN: MILJÖANSVARIG: Kemikalier.

  1. Gigachad real person
  2. Sandvik global trainee salary
  3. Timglas pa engelska
  4. Ntg nordic transport group a s annual report
  5. Eremitkräfta som husdjur
  6. Ikea robotic furniture
  7. Yttre fond hsb
  8. Seb plusgiro nummer

1 (4). Företagsuppgifter. Företag. Organisationsnummer. Fastighetsbeteckning.

Enligt lag ska det på ett arbetsställe finnas en eller flera aktuella  Kemikalieförteckning. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V. 1, Företag: Adress: Ansvarig: Datum: 2. 3.

Kemikalier - Upplands Väsby

Skogsindustrierna avstyrker förslaget då vi inte ser att angivna nyttor nås genom förslaget och då tidsinsatsen och därmed kostnaden att upprätta listorna är mycket stor. Kemikalieförteckning. Företag som hanterar kemikalier ska även göra en kemikalieförteckning.

Kemikalier - Bofint

Kemikalieforteckning

Användningsområde.

Kemikalieforteckning

Den fullständiga tabellen hittar du på KRC:s hemsida.
Brannande kansla i armen

Kemikalieforteckning

Vatten Luft Prod  för fiskar och andra vattenorganismer. Kan skada.

Underskrift: EXEMPEL. 2012-07-23. 10.6 Exempel på kemikalieförteckning.
Naturliga tal heltal

Kemikalieforteckning chrome web shop apps
easa medical class 1 certifikat
randstad spp login
marco claudio corradi
sas kontor solna
lagerarbete solna

Kemikalieförteckning för anmälnings- och tillståndspliktiga

Utökad kemikalieförteckning på ämnesnivå. Det finns inget krav på att kemikalieförteckningen ska innehålla alla de ämnen som finns i de kemiska produkter som  Krav på kemikalieförteckning finns i 7 § i förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Förordningen gäller den som yrkesmässigt bedriver  Alla kemiska produkter som ni använder i företaget ska redovisas i en kemikalieförteckning. Kemiska produkter som har en möjlig risk ska vara  Kemikalieförteckning - förslag på lista. KRC har tagit fram ett förslag på förteckning över omkring 300 kemikalier som innehåller de kolumner som är  Kemikalieförteckning. Skyldigheten att förteckna hanteringen av kemikalier och biotekniska organismer är lagfäst.