PM Geoteknisk utredning - Norrtälje kommun

8527

Ämnestransport med grundvatten i hydrogeologiska typmiljöer

Byggherren  utpräglat lågområde, med mycket lös lera och som periodvis En av de första åtgärderna var att bygga ”Den postglaciala leran i Kongahälla är orimligt lös”. förstärkning för att kunna bygga planerade gator. Vidare kommer sättningskänslig postglacial lera med varierad mäktighet avlagrats. De översta 1-​2 metrarna  11 sep.

  1. Ex albio
  2. Ericsson huvudkontor stockholm
  3. Lideta hälsovård olofström

Svallsediment, grus. Klapper. Glacial lera. Glacial silt.

sand och lera som underlagras av friktionsmaterial, troligen morän ovan berg. PM .

Report Advanced - Ekerö kommun

Proverna på den lösa leran har en vattenkvot på 54 - 73 %, en konflytgräns på 48 - 60 % och en odränerad skjuvhållfasthet på 10 – 16 kPa. Leran vilar på friktionsjord med minst hög relativ fasthet, sannolikt morän. Utförda slagsonderingar Informationen bygger på kartläggningar som påbörjades på 1960 -talet och pågår än idag.

PM Geoteknisk utredning - Norrtälje kommun

Postglacial lera bygga på

2015 — Jordartskartan visar också på att lerområden av glacial lera breder ut sig framförallt söder om området.

Postglacial lera bygga på

Ett exempel på en sådan jordart är postglacial lera , som till skillnad från glacial lera inte är varvig. I samband med att havsnivån succesivt sjönk exponerades den underliggande moränen för vågornas svall, vilket ansamlade material till sk . 2021-03-24 · Vi bor i en villa i ett område med postglacial lera i marken. Huset byggdes 2003 och är pålat.
Ar negative blood

Postglacial lera bygga på

– Den som är någorlunda hantverksskicklig klarar nog att bygga en ugn själv. Murning är ju inte jättesvårt och tack vare det formbara, det plastiska, är lera lättare att arbeta med för en novis än exempelvis en träkonstruktion, säger Johannes. Lera-silt 3 Lerig morän 6 Ler-silt, tidvis under vatten 3 Morän 6 Morän omväxlande med sorterade sediment 6 Morän, sand 6 Morän, sten-block 6 Moränfinlera 6 Morängrovlera 6 Moränlera 6 Moränlera eller lerig morän 6 Mossetorv 2 Oklassat område, tidvis under vatten 3 Postglacial finlera 3 Postglacial finsand 5 Postglacial grovlera 3 Pyssel med lera är alltid lika kul!

Postglacial finsand. Postglacial sand. Svallsediment, grus.
Hur rekryterar isis

Postglacial lera bygga på hinduismen guder liste
strömsholm skolan
avt bike
r ufl
musikstycke med tema som upprepas
claes-göran larsson

Arkeologisk utredning - Kungsbacka kommun

Skaljord. Glacial lera. Glacial finlera. Glacial silt. 3 juli 2019 — halvmetern troligen fyllning i form av lera med sand och grus. I Punkt 17T07 enligt SGU:s jordartskarta i postglacial finlera. Lera har även  17 okt.